dichter van de Hoeksche Waard           2016-2017-2018

december 2016

breiboezem

twee klopjes met

vlakke hand

gebieden plaats te nemen

 

op het briesje 

dat ze veroorzaakt

door alles zo luchtig 

mogelijk te vertellen

dwarrelen tissues

chemo en tranen

                        

terwijl een lade 

openschuift 

van haar kabinet

krullen lippen 

in een glimlach

 

een zacht-ronde

kleurrijke vorm

legt ze in mijn hand

 

breiboezem

 

Beijerse Hofdames 

weten verdriet te strikken    

 

Ingrid van den Oord ©

november 2016

 

basculair

tweehonderdveertig geregistreerden 

je vindt hen in groepjes

aan randen van geschoren akkers

in weilanden op een rij

 

goed kijken want

gecamoufleerd

 

ze worden sterk aangetrokken

door wild 

zwanen

ganzen 

 

verraden zich door het 

uiteen knallen van de atmosfeer

 

zag hen laatst 

bij een zwanenkoppel 

 

na het schot stortte zij

ter aarde

hij cirkelde nog even boven haar

zij keek met opgeheven kop

 

waarna hij wegvloog

 

mijn handen hoog 

geopend

naar zijn vlucht 

vingen drie tranen

 

  Ingrid van den Oord ©

oktober 2016

de dijken voldoen niet meer aan veiligheidsnormen

uitgerekend door mensen

die het kunnen weten

 

plannen en zware machines

de waard op gestuurd

grond en stenen aangevoerd

in geschikte lagen neergeplooid

 

sommigen weten nog

drie keer Elizabeth 

daarna

Beatrix

herinneren ze zich de barre zoute koude?

 

in hoeverre kun je bedenken

dat heel vroeger

ooit

de zee twintig meter lager was

en land zich vormde 

daar

men de eerste dijken bouwde

 

nu

staat water aan de lippen

wees op je hoede……..

 

 

Ingrid van den Oord ©

september 2016

de Hoeksche Waard

in een oksel van de Oude Maas

ligt dit eiland luister het 

fluistert tegen rivieren 

op weg naar zee

over verdronken en herwonnen land

hoor het lispelen en kletsen

aan oevers en kades

in gorzen en slikken

moddert en sputtert eb en vloed 

zoet met een ziltje

 

steegjes, stougjes, polder, molen, ouden,

boom, buiten, hollaar, veer, zuidzijdse,

bommelkousse, weelse, beijerlandsche,

onder, boven, beneden, oost,

zwanegatse, ritselaars, ruiters,

schuringse, schenkel, scheuts, schouts

oud cromstrijense, klemse, varkens,

lage, zuid, noord, hoge, gatse,

goidschalxoordse, kostverloren,

hoeksche, middelsluisse, strijense,

sluisjes, spui, zuidkavelse, achter,

munniken, keizer, sasse, kooilandse,

oude nieuwlandse, haven, gebroken,

west, blaakse, gorse, schorre, 

maas, nieuwen, buitengorzen, ree, 

simons en oud bonaventurase

dijk

 

omarmen ingepolderden

 

zuidoost, noordoost, noordwestelijke vingers

prikken in gouden lapjes landbouw

 

ik verdwaal

 

echte Hoeksche Waarders weten

als vanzelfsprekend waar

welke elke dijk ligt

en bij naam

 

 

Ingrid van den Oord  ©

gedicht geschreven voor de Hoeksche Waard, 

deelname dichtwedstrijd Hoeksche Waardse dichter  2016 

Waterschappen Hollandse Delta heeft gebruiksrecht Gedicht is gedeeld met gemeente Oud Beijerland, en te lezen in het het gemeentehuis 

januari 2017

Janus

stond aan oevers

randen van land

verlangend naar de overkant

sloeg een brug

tussen Waard en vasteland

tram blies stoom

onder grijs stalen constructies

naar Barendrecht op weg

aan andere randen

van datzelfde land

overzag hij Hellegat en Volkerak

verlangde naar de overkant

sloeg een tweede brug

doorbrak isolement

als na winterse zonnewendes

zijn naam

in vuurwerk is geschreven

dagen weer lengen

kijkt hij waakzaam toe

hoe leven aanvang neemt

en doorgang vindt

Ingrid van den Oord ©

februari 2017

kinderen in de wolken

bedacht 

dat mijn gedachten 

zouden reizen 

op witte wolkjes

 

zou ze willen blazen 

laten dartelen als schaapjes

in kraak-blauwe hemel

 

zou ze willen vormen

naar beesten en

figuren

zou ze stapelen als…

 

maar HEMEL

 

ze groeien hoog

een reuze cumulus

 

dan plenzen woorden

in een stortbui

 

wolken van kinderen 

dansen en springen

in zilveren plassen

Ingrid van den Oord ©

in thema van de nationale poëzieweek 2017, (humor,) en in samenwerking met gemeente Binnenmaas

(kinderen en wolken) 

gebruiksrecht bij gemeente Oud Beijerland februari 2018

maart 2017

 

faunaranden

 

uit winter losgetrokken akkers

omlijst door fijne zaaibedden

leggen mozaïek in de polder

 

BOEKWEIT KORENBLOEM MEISJESOGEN

 

ontvankelijk bed wordt opgemaakt

met vals zaaibed als onderdeken

daarover een volle kruimellaag  

 

LUZERNE SAFFLOER HOOFDJESGILLIA

 

afgemeten zaaizaadhoeveelheden

machines gesteld

voor volvelds of in rijen

 

PHACELIA KLAPROOS MARGRIET 

 

boerenhanden verschuiven de pet   

bij het horen van weerberichten

zaaien blijft raaien

 

VOEDERWIKKE WOUW DUIZENDBLAD

 

biodiversiteit is de toverformule

bloemen en graskruiden het brouwsel

vergis je niet in werk en inzet

 

MUSKUSKAASJESKRUID WILDE MARJOLEIN 

 

kwetterende vogels zoemende insecten

zingen liedjes over beloningen

slokjes water uit zuivere sloten

 

BOLDERIK KLEIN KNOOPKRUID BLAUWE LUPINE

 

weelderige veldboeketten 

per strekkende meter

in de Hoeksche Waard 

Ingrid van den Oord © 

gebruiksrecht bij SCCHW 2017

gedicht in opdracht van het Museum Hoeksche Waard, voor het Sara-jaar  2017. Gebruiksrecht bij Museum  2017

gedicht in opdracht waterschap Hollandse Delta, en firma Ooms  in kader van het afronden van de dijkverzwaringen.Gebruiksrecht bij waterschappen Hollandse Delta 2016

april  2017

Tiengemeten

 

 

tien gemet                 gemeten

vergeten

 

noem je de hoeves

noem je de vrouwen

van Brienen

 

het tij

het zout

zilte polders

na overstromen

 

modder 

vette klei

water dat geurt

kleurt

wat voor weer

wind te keer

 

telefooncentrale

tien lijnen

vraag namen 

geen nummers

 

de pont 

mannen paraat 

heen en weer

weer heen weer

 

het graan

het vlas

de bieten

aardappelen

gedijen 

schapen 

en koeien weiden

paarden voor karren 

sporen

 

uittocht

weg van

vruchtbaar eiland

steek door

die dikke dijken

 

natuur

is

sterk 

onvermijdelijk

ze neemt

ze geeft

 

Thoreau

legt

hand en wijsheid

op onze schouders

zegt

 

 

in wildernis

ligt de redding

Ingrid van den Oord ©

mei 2017

die Wannsee Konferenz 75 jaar 

 

 

woorden herhalen keer op keer het falen

 

wees eens duidelijk over nooit mogen vergeten

zo groots uitgesproken

wanneer verandert fout in kwaad

wordt het geweten wakker is niets doen

tegelijk iets doen 

 

woorden herhalen keer op keer het falen

 

in bezetting verstrikt blijken antwoorden         

smoezen die angst verhullen 

of prioriteiten

wat heb je aan moed die je moet bekopen

in een nee breken onzekere tijden aan 

medeplichtig ja

schouders ophalen misschien

blijk je later toch mee te doen

 

woorden herhalen keer op keer het falen

 

struikelstenen voor onze deuren waarachter zij

eens woonden er niet meer mochten zijn

noemen namen en data van moorden

thuiskomen is nooit meer hetzelfde

 

woorden herhalen keer op keer het falen

 

luister nauwkeurig 

kijk zorgvuldig

wanneer uur U aanbreekt

zodat je precies op tijd 

medemenselijk kunt zijn

 

woorden herhalen keer op keer 

wanneer stellen ze vragen

Ingrid van den Oord ©

juni 2017

ROPARUN

 

 

waarom wordt daarom in bijzijn van

het zieke lichaam waarvan vraagtekens 

wegspringen met schokschouderen

 

trainingsschema’s komen per abuis 

naast behandelschema’s te liggen

geschrokken lachen we grimassen

 

regime van een jaar trainen eten rusten

chemo rusten eten als het lukt

zijn beide straf 

vragen om doorzettingsvermogen

 

teams rennen weg uit Parijs en Hamburg

bij ochtendgloren ontvangt Rotterdam

in vijfhonderd kilometer wordt

machteloosheid het hart uitgetrapt

 

romantiek drijft op zakelijke afspraken 

strakke organisatie grote inzet 

geld als doel moet naar

middel om ellende te verzachten

 

een streven een missie een taak 

persoonlijke tijd telt stiekem mee 

schuimkraag op volbrengen

 

zeventien teams Hoeksche Waard langs

huis en haard 

bij Numansdorp erop 

door Heinenoordtunnel eraf

bij Daniel Den Hoed voorbij

hen 

voor wie het er werkelijk toe doet

Ingrid van den Oord ©

De oprichter van de Roparun is op 8 maart 2017 overleden. Rotterdammer Sjaak Bril overleed op 55-jarige leeftijd aan maagkanker. gebruiksrecht geschonken.

juli 2017

Julia

 

 

zomerdag zo warm

akkers goudgeel

lanterfanten langs kreken

waar fielepopers wuiven

 

trillende horizon tovert

silhouet eerder herkend            

door trommelend hart

dan namen uitgeroepen

 

een onstuimig holletje

mensen ondersteboven

ze roepen na

moije goan hooije

 

lachen als we

in omhelzingen vallen

terwijl zwaluwen 

rond onze hoofden

buitelen

Ingrid van den Oord ©

augustus  2017

kunstpicknickplek

 

 

 

groen augustus

augustus groen

groen groener groenst

 

stribbelt tegen

aankomend najaar

verhuld in ochtendnevel

kierend in frisse nachten

 

ik ben er nog niet aan toe        

kies één uit elf             

haast me ter plekke

wijn brie brood in de tas                    

 

zon op mijn huid

kijk om me heen

adem uit

land in het moment

 

 

 

Ingrid van den Oord ©

 

 

 

eropuitindehoekschewaard.nl/kunstpicknickplaatsen

© 2016 by ingrid van den oord artist. Proudly created with Wix.com